Trọng lượng: 2700 gram
Giá bán: 5,388,000
Số lần xem: 2316

Intuos3 Airbrush Pen

Giá bán: 2,273,400

Intuos3 Grip Pen

Giá bán: 1,641,900

Wacom Intuos4 Wireless

Giá bán: 9,000,000